Free worldwide shipping on all orders.

Exclusive launch promotion: free gift and free engraving on all orders over $299. See terms

Chính sách bảo mật thông tin

  1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Khi mua hàng tại website Maztermind.vn, Maztermind sẽ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng nhằm mục đích thông báo và cập nhật tình trạng đóng gói, vận chuyển của đơn hàng để thông báo với khách hàng. 

Việc thu thập dữ liệu thông tin cá nhân tại website Maztermind.vn thường bao gồm: 

- Họ và tên:

- Số điện thoại di động:

- Địa chỉ giao hàng:

- Địa chỉ email:

  1. Phạm vi sử dụng thông tin

- Vận chuyển đơn hàng khách hàng đã đặt mua tại Maztermind.vn

- Thông báo về tình trạng đơn hàng và hỗ trợ khách hàng 

- Liên lạc với khách hàng để giải quyết những trường hợp đặc biệt

Maztermind cam kết không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến các giao dịch tại Maztermind.vn

  1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng sẽ được lưu trữ và bảo mật cho tới khi quý khách có yêu cầu hủy bỏ. Ngoài ra, quý khách có tài khoản tại website Maztermind.vn có thể tự đăng nhập và xóa thông tin cá nhân bằng cách xóa tài khoản khi cần.

  1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH TICK AND PICK

Địa chỉ: 6/10 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 77 4891 279

Email: Maztermindvn@gmail.com

  1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có thể cập nhật, thay đổi thông tin cá nhân bằng cách đăng nhập vào tài khoản để chỉnh sửa hoặc yêu cầu Maztermind hỗ trợ.

  1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng 

Thông tin cá nhân khách hàng sẽ được Maztermind bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Maztermind.vn. Maztermind cam kết:

- Không chia sẻ thông tin cá nhân khách hàng cho một bên thứ ba nào khác nếu không có sự đồng ý từ phía khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác

- Mọi thông tin về giao dịch của khách hàng tại website Maztermind.vn sẽ được bảo mật tuyệt đối

- Thông tin khách hàng cung cấp cho Maztermind sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty