Free shipping worldwide on all orders.

Payment method

Hiện nay, bạn có thể mua hàng qua website Maztermind.vn với phương thức thanh toán sau:

  • Phương thức chuyển khoản: Sau khi đặt hàng bạn sẽ nhận được Email/SMS xác nhận đơn hàng và thực hiện chuyển khoản về tài khoản:

- Chủ tài khoản: Huynh Nha Mai 

- Số tài khoản: 0181 0035 61303

- Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn


Lưu ý: Khách hàng vui lòng thêm Tên, số điện thoại và mã đơn hàng trong phần Nội dung chuyển khoản